Chương trình học 04

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
Đào tạo tiếng Nhật căn bản (N5, N4), trung cấp 1, 2 (N3, N2)
ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO:
Dành cho các học viên có nguyện vọng đăng ký tham dự chương trình Thực tập sinh Kỹ năng tại Nhật Bản của Công ty GOLD SHIPS (01 năm hoặc 03 năm)
ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO:
1 năm

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TIẾNG NHẬT THÔNG DỤNG

Nghe, nói, đọc, viết từ trình độ sơ cấp, giao tiếp hàng ngày đến trung cấp (N4, N3, N2)

Đào tạo Mana

Văn hóa Nhật Bản

Tác phong làm việc tại công ty Nhật

Các quy định nguyên tắc làm việc trong công ty Nhật Bản (5S, Horenso, tuân thủ thời gian, cách ghi chú, làm việc nhóm)

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG

Kỹ năng làm việc hiệu quả theo kinh nghiệm Nhật Bản

Kỹ năng phát triển bản thân

Kỹ năng tham gia phỏng vấn

GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG (ODEN)

Thay đổi ý thức và tư duy sao cho bản thân tự mình suy nghĩ, tự đặt ra mục tiêu, tự hành động để tạo ra được sự tin tưởng lớn nhất, gồm đào tạo Trước trúng tuyển & Sau trúng tuyển

Đăng ký tư vấn

Chia sẻ: